ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

  • sharpening-stones origin 1
  • sharpening-stones origin 1
  • Λατομείο πυριτολίθου. Διακρίνονται οι άσπρες φλέβες πυριτολίθου.
  • Λατομείο πυριτολίθου. Διακρίνονται οι άσπρες φλέβες πυριτολίθου.

Η επίσημη ονομασία του προιόντος είναι «πυριτόλιθος» αλλά ο πολύς κόσμος το ξέρει ως «ακόνι» η ως «ακονόλιθος».

Πρόκειται για ένα φυσικό μη μεταλλικό ορυκτό αποτελούμενο κατά 96-99% από Διοξείδιο του Πυριτίου (SiO2) που βρίσκεται σε μικροκρυσταλλική μορφή στα βουνά της Ελούντας.

Συναντάται μόνο εκεί με την μορφή στρωμάτων ιζηματογενούς υλικού δηλαδή αποτελούμενο από σκελετούς (βασικά θαλάσσιων) μικροοργανισμών.

Από αυτά τα επάλληλα στρώματα της πυριτολίθου που είναι συνήθως από εντελώς άσπρου έως και ανοικτού γκρί χρώματος εξορύσσεται και παράγεται το γνωστό λειαντικό υλικό, το ακόνι.

Τα στρώματα αυτά έχουν πάχος από 2 έως 15 εκατοστά και βρίσκονται ανάμεσα σε πολλά και παχιά στρώματα ασβεστούχων ορυκτών.